شرکت دريا کولاک 
خط مشي ايمني ؛ بهداشت حرفه اي و محيط زيست

شرکت دريا کولاک  فعال در زمينه احداث جايگاه هاي عرضه سوخت و عرضه فرآورده هاي نفتي ؛ با استعانت از خداوند متعال و پشتوانه نيروي انساني متخصص و ماهر ؛ با ايجاد تفکر فرايند گرا گامي بلند در جهت ايمني کار ؛ بهبود کيفيت خدمات خود ؛ رضايتمندي مشتريان ؛ بهبود عملکرد زيست محيطي ؛ بهداشت حرفه اي و سلامت کارکنان برداشته است ؛ بدين منظور اقدام به استقرار سيستم هاي مديريتي HSE MS و OHSAS 18001:2007 و ISO14001:2008 و در نهايت سيستم مديريت IMS در سطح شرکت نموده و خود را ملزم و متعهد به اصول زير مي داند: • شناسايي خطر ؛ ارزيابي و کنترل مخاطرات کاري و تدوين اهداف و برنامه هاي ايمني و بهداشت حرفه اي به منظور کاهش خطرات ؛ بيماري ها و حوادث ناشي از کار و رعايت استاندارد هاي ملي و بين المللي • توسعه فرهنگ ايمني ؛ بهداشت ؛ و زيست محيطي و آموزش هدفمند و کاربردي کارکنان در جهت بهبود مستمر خدمات و فعاليت هاي شرکت و ارتقاء کار گروهي • برنامه ريزي و اقدام منظم و مداوم جهت پيشگيري و کاهش آلودگي و پيامدهاي زيست محيطي • ايجاد آمادگي به منظور مديريت مقابله و واکنش در شرايط اظطراري از طريق بالا بردن سطح آموزش کارکنان و اجراي مانور هاي دوره اي • ارتقاء روحيه و انگيزه کارکنان و بهبود کيفيت کاري • اجرا و حفظ الزامات قانوني مرتبط با جنبه هاي زيست محيطي ؛ ايمني و بهداشت در سطح سازمان • ترويج مصرف بهينه سوخت و انرژي و استمرار تبديل سوخت جايگزين سوخت هاي فسيلي به گاز طبيعي و ساير انرژي هاي نوين به منظور دستيابي اصول بالا ؛ اين شرکت سيستم مديريت HSE را در کليه سطوح به اجرا درآورده و به طور مدام خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشي اين سيستم متعهد مي داند. شرکت در ابتداي هر سال نسبت به تعيين اهداف ايمني و بهداشت و محيط زيست تعريف شده را بررسي مي کند. اينجانب با اعتقاد کامل و عزمي راسخ از اين سيستم پشتيباني نموده و از يکايک همکاران شرکت انتظار دارم ضمن درک صحيح آن ؛ در جهت برآورده ساختن و حفظ خواسته هاي استاندارد مديريت HSE تلاش نموده و در جايگاه سازماني خويش جهت بهبود مستمر آن کوشش نمايند.

اخبار و اطلاعیه ها
نمودار قیمت
نفت برنت نفت WTI گاز طبیعی طلا

قیمت لحظه ای نفت برنت به دلار در بازار های جهانی(Brent Crude Oil)

قیمت لحظه ای نفت برنت به دلار در بازار های جهانی(Brent Crude Oil)

قیمت لحظه ای نفت برنت به دلار در بازار های جهانی(Brent Crude Oil)

قیمت لحظه ای نفت برنت به دلار در بازار های جهانی(Brent Crude Oil)